CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning.


SJB trekt voluit de kaart van CLIL. Een troef in tijden van toenemende internationalisering.


Wat is CLIL?


Dit betekent dat een vak in een andere dan de moedertaal (bij ons: Nederlands) gegeven wordt. Sint-Jan Berchmans startte als eerste school in de regio in 2014, met CLIL in het tweede jaar Moderne wetenschappen.


CLIL betekent dat leerlingen de keuze krijgen om de betrokken vakken in het Nederlands of in de CLIL-taal (Frans, Engels) te volgen. Wie ervoor kiest om een vak in de CLIL-taal te doorlopen, doet dit steeds voor een volledig schooljaar. Men mag de keuze in de loop van het jaar niet wijzigen.


Er zijn heel wat voordelen aan CLIL. Studies wijzen uit dat leerlingen spreekvaardiger worden, meer spreekdurf in de nieuwe taal verwerven, sneller andere vreemde talen leren en dat zonder nadeel voor het niet-taalvak. Even een kijkje nemen? Klik op dit CLIL-filmpje!


Leerlingen die kiezen voor CLIL moeten over voldoende talenkennis beschikken. De toelatingsklassenraad bekijkt alle aanvragen en verleent begin september de toestemming om in een CLIL-traject te stappen.


Voor meer aanbod over CLIL in SJBklik hier!

Lees het persbericht: klik hier!

Artikel in Het Nieuwsblad, donderdag 3 maart: klik hier!

Sint-Jan Berchmans trekt kaart voor meertalig onderwijs: klik hier!