EHBO voor de zesdes

Naar jaarlijkse gewoonte kregen de zesdes in combinatie met de excursie aardrijkskunde EHBO-lessen: theorie, wondverzorging, aanleggen van verbanden en de reanimatietechnieken uitgeoefend op poppen, al dan niet vergezeld van een AED. Leerrijke maar vooral zeer belangrijke oefenstof!