Toneel 2de graad

In het kader van de lessen Nederlands ging de 2de graad op dinsdag 2 oktober kijken naar het toneel 'B.I.G.' in Spikkerelle.

Aan de hand van live muziek en een schitterend poppenspel, werd een verhaal verteld over het leven. We werden geconfronteerd met de dunne grens tussen groei en ambitie, machtswellust en tirannie.