Sint-Jan Berchmans    Avelgem

|  © SJB Avelgem  | 2015 |

SJB Avelgem Middenschool College

Basisonderwijs Avelgem

DIGITAAL
LEERPLATFORMMaandag 13 november 2017

Stemdag (VM 1Af, NM 1Aa + 1Ab1)

Dinsdag 14 november 2017
           
Stemdag (VM 1Ag)

Zaterdag 25 en zondag 26 november 2017

Boekenbeurs


DECEMBER


Donderdag 7 december
t/m dinsdag 19 december 2017

Summatieve toetsen college

Maandag 11 december
t/m dinsdag 19 december 2017

Summatieve toeten middenschool

Vrijdag 22 december 2017

Oudercontact
middenschool en college

Maandag 25 december
t/m  zondag 7 januari 2017

Kerstvakantie


NOVEMBER Menu
van de 
week