Antipestweek en leefdag eerstes

Begin februari startte de antipestweek voor de eerstes. Tijdens deze week kregen de leerlingen een antipestbundel waarin tijdens verschillende lesuren gewerkt werd. In de loop van de week kregen de leerlingen ook lessen rond cyberpesten.

De vakken godsdienst Clil, plastische opvoeding en Frans hebben samen een project uitgewerkt. De leerlingen maken in groepjes een affiche tegen pesten. Het is de bedoeling een affiche te maken met een sprekende slogan in het Frans. Tijdens de les godsdienst wordt er gebrainstormd, tijdens de lessen PO wordt er nagedacht over de vormgeving en de uitwerking en de leerkrachten Frans zullen de leerlingen coachen bij het schrijven van de slogan in het Frans. En er zal een verrassing volgen voor de beste affiche!

De antipestweek werd net voor de krokusvakantie afgesloten met de leefdag. Op deze dag kregen de leerlingen de film ‘Spijt’ te zien, waarna deze film ook besproken werd. In de namiddag werd de week afgesloten met een echte ‘leef’dag, waarbij de klassen heel goed moesten samenwerken om te slagen voor verschillende opdrachten