Leerbegeleiding

In de middenschool staat op vandaag een heel andere leerkracht. Als coach staat hij of zij tussen de leerlingen. Hij leert stap voor stap omgaan met de vele bronnen van informatie. Behalve de nodige kennis, brengt hij de leerlingen ook heel wat vaardigheden, leer- en leefhoudingen bij.


Als leerling ga je geregeld zelfstandig aan de slag. Jouw leerkracht is daarbij je helpende hand. Hij stuurt niet alleen bij waar nodig. Hij zal je tevens stimuleren om telkens een stapje verder te gaan. Precies daarom krijg je de kans om in de middenschool zowel basis- als extra- leerstof te verwerken.

Basisvorming voor allen
Elke leerkracht hecht groot belang aan het verwerven van een stevige basis voor de verdere studieloopbaan. In het eerste leerjaar A verwerken alle leerlingen eenzelfde basispakket voor de meeste vakken:

- kies je voor Latijn, dan doe je dit weliswaar in een sneller tempo (minder lestijden) dan wie moderne of IT en Handel kiest;

- maak je een technische keuze, dan krijg je de basisvorming via een aangepaste leerweg (lees: aangepaste werkvormen en leermiddelen).

Deze stevige basisvorming houdt voor elke leerling na de eerste graad een brede waaier aan keuzemogelijkheden open, ongeacht de keuze die men maakt bij de aanvang.


Basis- en extra-leerstof

Wie kiest voor Latijn,  moderne of IT en Handel, krijgt naast een stevig basispakket ook de extra leerstof voor de steunvakken Nederlands, Frans en wiskunde.

Extra leerstof betekent niet enkel meer leerstof! Men leert vooral ook de leerstof uit het basispakket op een hoger (moeilijker) niveau verwerken. Heel belangrijk voor wie later de weg via ASO naar hogere studies wil verder zetten.


Leren leren

Om de leerstof goed te kunnen verwerken, zijn er op geregelde tijdstippen de lessen leren leren. Zo bijvoorbeeld leren wij in de maand september hoe je werk goed te leren plannen en organiseren. Een greep uit het aanbod: hoe gebruik je je schoolagenda voor je dagelijkse planning; hoe maak je een vast studieschema en kun je overbelasting vermijden ...? In oktober - november leren we hoe om te gaan met tekstmateriaal in vakken zoals biologie of geschiedenis. Het vierstappenplan is dan weer een handig hulpmiddel om allerhande problemen op te lossen. In voorbereiding van de eerste grote toetsenperiode leren we een studieplanning opmaken. Vanaf januari, na de eerste grote toetsenperiode, kijken we even achterom: wat verliep prima; waar kon beter; hoe bijsturen? Via aangepaste vormen van zelfevaluatie leren wij de leerling beter kijken naar zichzelf, naar het eigen doen en laten op vlak van leren leren.VERDER