Studieaanbod


Eerste leerjaar A

Latijn / Latijn met CLIL (*)

Moderne / Moderne met CLIL (*)

IT en Handel

Techniek en engineering

Sociale en technische vorming

Eerste graad

Tweede leerjaar A

Latijn / Latijn met CLIL (°)

Moderne wetenschappen /
Moderne wetenschappen met CLIL
(°)

Handel

Mechanica - elektriciteit
met Techniek en engineering
met of zonder extra wiskunde

Sociale en technische vorming

voor wie kiest in het eerste jaar voor CLIL: het vak godsdienst en enkele lessen wiskunde worden in het Frans gegeven

voor wie kiest in het tweede jaar voor CLIL: het vak natuurwetenschappen wordt in het Frans gegeven

(*)


(°)