Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

Visie

Sint-Jan Berchmans Avelgem

Een school waar je vanuit een open christelijke levensvisie…

Onze-visie

MAG GROEIEN

We geven jongeren kansen om te proberen, te vallen en weer op te staan in een warm nest dat vertrouwen schenkt in zichzelf, in elkaar en in het leven. Dit groeimodel houdt in dat wij iedere jongere begeleiden waar nodig én kansen bieden om te groeien in zelfstandigheid.

IN BETROKKENHEID

Iedereen weet zich met elkaar verbonden in “onze” school. Een goede sfeer in de klas, collegialiteit en teamwork en een open gesprekscultuur vormen de basis van ons dagelijks bezig zijn. School maken we samen met een open venster op de wereld.

IN LEREN LEVEN

Wij stimuleren jongeren creatief en met vertrouwen het beste in zichzelf naar boven te halen en zo voldoende veerkracht te ontwikkelen om verder door te groeien.
Wij willen jongeren leren leven met een positieve, kritische kijk op de wereld, waar ook plaats is voor andere levensovertuigingen.
Leren leven betekent ook in een sfeer van vertrouwen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Iedereen moet kansen krijgen om te experimenteren binnen de grenzen, vastgelegd in de leefregels en het schoolreglement.

IN LEREN LEREN

Leren leren is onze kerntaak. Wij willen elke jongere met zijn eigen talenten en beperkingen uitdagen om zijn groeikansen optimaal te benutten. Wij werken competentiegericht en stimuleren het actieve leren. Onze jongeren verwerven voldoende kennis, vaardigheden en inzichten. Ze ontwikkelen tevens de gepaste attitudes om dit alles in de praktijk om te zetten. Zo bereiden wij hen voor op een plaats in de samenleving van morgen, waar permanente vorming een noodzaak zal zijn.

IN LEREN KIEZEN

Wij willen onze jongeren alle kansen geven om hun weg te vinden. Van jongs af aan stimuleren wij onze leerlingen in het maken van verantwoorde keuzes, zowel op professioneel vlak (studie-en beroepskeuze) als op persoonlijk vlak (leer-, leef– en werkhoudingen). Bij ons kan elke jongere groeien in het nemen van verantwoordelijkheid en in het optimaal ontwikkelen van zijn talenten.

Boom Sint-Jan BerchmansIN EEN WARME SCHOOL

In de gemoedelijkheid van onze school kan iedereen optimaal presteren. Aandacht en respect voor de andere als uniek persoon en open communicatie tussen alle betrokkenen staan centraal. In een hartelijke school bouwen we aan de toekomst van elke jongere die ons wordt toevertrouwd. “School maken” doen wij samen.

STERK IN ZORG OP MAAT VAN ELKE JONGERE

In Sint-Jan Berchmans bieden we kwaliteit op maat. Kleinschaligheid is onze troef. In een aparte middenschool en bovenbouw volgen wij onze leerlingen van nabij. Wij hebben aandacht voor de talenten en de beperkingen van elk individu. Wij geloven in de rijk dom van de verscheidenheid.

VISIE OP ZORG

We ondersteunen alle leerlingen met een brede basiszorg: lessen leren leren in de eerste graad, remediëring, lessen sociale vaardigheden … Als leerlingen specifieke beperkingen hebben (leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, taalachterstand), dan beschikken we op school over een aantal handelingsplannen om deze leerlingen extra te begeleiden. We trekken het zorgbeleid vanuit de basisschool verder door. Deze maatregelen passen we aan aan elke leerling afzonderlijk.

De leerlingenbegeleiders en de leerkrachten van de cel zitten minstens twee keer per maand samen om alle leerlingen te bespreken en indien nodig bij te sturen. Enkele mogelijke maatregelen zijn de proefwerken maken in een aparte zorgklas, de teksten beluisteren via mp3, toetsen op de computer maken ...

Hier kunt u onze visie op zorg downloaden.